#handmadecanvasbag

Advertisement


🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ———————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️Số lượng: chỉ 2 chiếc————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ———————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

廣富號的門市人員 都會利用沒有客人的空擋時間 好好梳理店裡的包包 只為了讓前來的每位顧客 都能有最好的試背購物體驗 這次連假 你去逛了哪間門市呢? - LINE下訂單🏷客服ID:guangfuhao #廣富號 #手製帆布包 #台灣工藝 #匠人精神 #台灣製造   #guangfuhao     #handmade     #handmadecanvasbag     #iseetaiwan     #amazingtaiwan     #taiwanesecraftmanship  


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ———————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


1💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


1💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐑Ú𝐓 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ———————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 12*20 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one ———————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️ -♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ. ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương. 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐑Ú𝐓 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ———————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 12*20 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one ———————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️ -♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ. ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương. 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

🌻{𝐓Ú𝐈 𝐑Ú𝐓 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ———————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 12*20 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one ———————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️ -♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ. ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương. 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

❌[SOLD OUT]❌ 🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

❌[SOLD OUT]❌ 🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

❌[SOLD OUT]❌ 🌻{𝐓Ú𝐈 𝐓𝐎𝐓𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐕Ẽ 𝐓𝐀𝐘}🌻 ————————————————— 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 - ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% vãi canvas bố ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one # ————————————————— 💡𝔹ạ𝕟 𝕔ó 𝕓𝕚ế𝕥⁉️- ♻️Mất bao lâu để nhựa bị phân huỷ??? ✳️Chai nhựa (polyethylen terephthlate,PET): 450-1000 năm •Có tới 56 triệu tấn PET được sản xuất mỗi năm. Việc tái chế PET có thể giảm đến 61,7% tác hại của nó gây ra môi trường.- ✳️Bao nhựa (Hight-density polyethylen, HDPE): 10-100 năm •Nhựa không có khả năng phân huỷ sinh học, chúng được phân chia thành những mãnh nhỏ trôi nỗi trong đại dương và chỉ có thể bị phân huỷ bởi ánh sáng mặt trời qua hàng thế kỉ.- ✳️Chai chất tẩy: (Hight-density polyethylen, HDPE) 500-1000 năm •Thông thường nhựa HDPE vở vụn thành những mãnh nhỏ trôi nổi trên bề mặt đại dương.- 🍃Sự bền bỉ của nhựa chính là sự lụi tàn của cuộc sống.🍃 ———————————————————— 🍀Visit The MỘC at🍀 ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: themoc.vn   #themoc     #fashion     #instafashion     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #handmade     #vintagebag     #vintage     #vintagestyle     #travel     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #travelsouvernirs     #hoiansouvenir     #vietnam   🇻🇳


1💬Normal

👩‍🌾Mario Ozawa Thịn - Chàng trai bán túi🥕 —————————————————— 🌻{TÚI CANVAS TOTE HANDMADE VẼ TAY}🌻 🍃Cho cả mùa hè của bạn vào bên trong.🍃 ✔️Size: 33*38 ✔️Material: 100% canvas và màu vẽ chuyên dụng không phai ✔️Price: 89.000₫ ✔️The only one ————————————————— ⛔️Instagram: themoc.vn ⛔️Facebook: The MỘC   #Hoian     #worldheritage     #themoc     #handmadecanvasbag     #reuseablebag     #greenliving     #greenlife     #handmadebag     #lovetheearth     #canvasbag     #vintagebag     #vintagestyle     #lovetravel   #여행 #베트남 #베트남여행   #hoiantrip     #souvenir     #hoiansouvenir     #cuteguys     #lgbt     #love     #streetstyle     #vintage     #clothes     #elegantndelux     #asiantravel     #vietnamtravel     #vietnam   🇻🇳


0💬Normal

Waxed Duck Canvas paired with Full Grain Leather. Beauty! These two on SALE-Save Big and remember you can skip the shipping and pick up for free in Calgary


2💬Normal

Happy World Book Day! To mark the occasion we’ve launched our latest addition to the shop - a hand-stitched canvas book bag. Perfect for a trip to the coffee shop and 100% reusable! Available in 4 colours   @www  .gotradeshop.com. .   #madeintaiwan     #buyhandmade     #sustainablefashion     #makerslife     #shopsmallbusiness     #bagsandpurses     #handmadecanvasbag     #makersmarket     #artisanmarket     #makermovement     #bookbag     #worldbookday  


3💬Normal

Faithful tote + priceless friend = the perfect afternoon 😎 . .   #madeintaiwan     #buyhandmade     #sustainablefashion     #makerslife     #shopsmallbusiness     #bagsandpurses     #handmadecanvasbag     #makersmarket     #artisanmarket     #makermovement     #canvastotes     #gotradeshop  


1💬Normal

✅Volná plátěnka✅


1💬Normal

Just finished re-stocking our canvas travel pouches. Which colour is your favourite? .. ⠀⠀   #madeintaiwan     #buyhandmade     #sustainablefashion     #makerslife     #shopsmallbusiness     #bagsandpurses     #handmadecanvasbag     #makersmarket     #artisanmarket     #makermovement     #etsy     #cosmeticbag  


3💬Normal

Buy this dusky canvas duffle bag and make your travelling more stylish and fun Visit hopoflybags.com   #handmade    #handmadewithlove     #handcrafting     #canvas     #canvasbag     #canvasleatherbag     #canvasbags     #dufflebag     #duffle     #travel     #travelbag     #travelblogger     #traveling     #giftideas     #giftsforhim     #giftsformen     #giftsforfriends     #handmadebag     #handmadecanvasbag  


0💬Normal

Cantiqu backpack hadir lagi dengan motif terbarunya niy :) Ada yg tau gak kalau tas ini Bisa dijadikan tas tote/slempang dan juga Bisa Ransel loh   #handmade     #taskanvas     #handmadecanvasbag     #craft     #tote     #ranselkanvas     #backpack  


0💬Normal

Testing out our new Book Bag with delicious coffee and cake 😉 . .   #madeintaiwan     #buyhandmade     #sustainablefashion     #makerslife     #shopsmallbusiness     #bagsandpurses     #handmadecanvasbag     #makersmarket     #artisanmarket     #makermovement     #bookbag  


2💬Normal

Get these personalized letter embroidery canvas bag for a special gift to your loved ones or even to yourself💞 . February promo applied! Contact us for more info🌈   #handmadecanvasbag   • • • • •   #senangbergaya     #homemade     #tascanvas     #tasbordir     #tasmurah     #bajuhomemadeanak     #bajuhomemadekeluarga     #anaksenangbergaya     #sahabatsenangbergaya     #forsomeoneyoulove     #bajuanak     #bajukeluarga     #bajumurah     #bajubatik     #bajubatikanak     #bajubatikkeluarga     #bajubatikmurah     #batikcirebon     #localbrand     #cintabatiknusantara     #onlineshop     #anaksenangkeluargabahagia  


4💬Normal

Reversible bag! Jgn kuatir bosen jadinya yah..hehehe ini tas canvas satu sisi homemade bordiran dgn personalized letter, satu sisinya lagi motif batik senang bergaya😍😍😍 . Choose your own design and pattern   #sahabatsenangbergaya   contact us for more info🌈   #handmadecanvasbag   • • • • •   #senangbergaya     #homemade     #tascanvas     #tasbordir     #tasmurah     #bajuhomemadeanak     #bajuhomemadekeluarga     #anaksenangbergaya     #sahabatsenangbergaya     #forsomeoneyoulove     #bajuanak     #bajukeluarga     #bajumurah     #bajubatik     #bajubatikanak     #bajubatikkeluarga     #bajubatikmurah     #batikcirebon     #localbrand     #cintabatiknusantara     #onlineshop     #anaksenangkeluargabahagia  


0💬Normal

Senang Bergaya personalized letter canvas bag! It’s homemade embroidery, you can even choose your own flower design🌸🌼🌺 perfect for a gift to loved ones.. . Get special discount for any purchase of 2 bags! *only valid this month - February the month of 💕💕💕   #handmadecanvasbag   • • • • •   #senangbergaya     #homemade     #tascanvas     #tasbordir     #tascanvasmurah     #baju     #bajuhomemadeanak     #bajuhomemadekeluarga     #anaksenangbergaya     #sahabatsenangbergaya     #forsomeoneyoulove     #bajuanak     #bajukeluarga     #bajumurah     #bajubatik     #bajubatikanak     #bajubatikkeluarga     #bajubatikmurah     #batikcirebon     #localbrand     #cintabatiknusantara     #onlineshop     #anaksenangkeluargabahagia  


6💬Normal

Sizlərdən gələnlər. Kafkaokur rəsmləri ilə🌿handmade bag by   @sabina  .huseynzade_ • • •   @prilaga     #kafkaokuredebiyat     #loveshopping     #kafkaokurfikirsanatveedebiyatdergisi     #sunsportcanvasbag     #kafkaokurdergisi  👍   #fashionbag     #kafkaokurfikir     #handmadecanvasbag     #canvasbagph     #kafkaokursanat     #handmadebagcharm     #kafkaokur     #bagsholic     #handmadebag     #kafkaokuruz     #canvasbag     #kafkaokur  📚   #handmadebagsforsale     #handmadebags     #canvasbags     #fashionista     #prilaga     #handmadebagcharms     #bag     #bags     #kafkaokurdergisi     #kafkaokurokuyoruz     #handmadebagsg     #bagsale  


0💬Normal

Canvas bags I made for Christmas gifts. 2 bags but same pattern with a variation in handle styles, one with canvas the other with twill tape. Outside and inside pockets. Can be used as a purse, shopping bag, or exercise tote. Erica Aarndt patern.   #handmadebags     #handmadecanvasbag     #ilovetosew     #sewing     #sew     #bags     #ecofriendlybags     #environmentallyfriendlybags     #handsewnbags     #zerowastebags     #drawstringbags     #canvastotebag  


2💬Normal

For the month of January, take 10% off our last remaining linen totes. Gift to a friend or simply keep it for yourself 😊 www.gotradeshop.com . . .   #madeintaiwan     #buyhandmade     #sustainablefashion     #makerslife     #shopsmallbusiness     #makersmarket     #bagsandpurses     #handmadecanvasbag     #linenbag     #artisanmarket     #makermovement  


0💬Normal

Cute baby Yoda canvas bag I made for my cousin for Christmas ☺️🎄 • • •   #cricut     #cricutmade     #cricutmademedoit     #cricutlife     #canvasbag     #canvasbags     #etsy     #handmadecanvasbag     #babyyoda     #babyyodaart     #canvasbagcustom     #themandalorian     #thechild     #starwars     #yoda     #yodababy     #customcanvasbags     #reusablebags     #totebag     #totebags     #customtotebag     #customtotebags  


4💬Normal

Keep everyday items in a special place with our hand-stitched Day Satchel. For more colours visit www.gotradeshop.com. . ⠀⠀   #madeintaiwan     #buyhandmade     #sustainablefashion     #makerslife     #shopsmallbusiness     #gotradeshop     #bagsandpurses     #handmadecanvasbag     #makersmarket     #artisanmarket     #makermovement  


1💬Normal

To everyone who’s bought a bag, liked a photo or simply offered words of encouragement, thankyou! I couldn’t have come this far without you. Wishing everyone a peaceful 2020. . .   #madeintaiwan     #buyhandmade     #sustainablefashion     #makerslife     #shopsmallbusiness     #gotradeshop     #bagsandpurses     #handmadecanvasbag  


1💬Normal

✔️CHRISTMAS GIFT🌲


4💬Normal

✔️CHRISTMAS GIFT🌲


1💬Normal

✔️CHRISTMAS GIFT🌲


1💬Normal

✔️CHRISTMAS GIFT 🎁


2💬Normal

Beach tote put to good use 😎 Merry Christmas everyone! . .   #madeintaiwan     #buyhandmade     #sustainablefashion     #makerslife     #shopsmallbusiness     #gotradeshop     #bagsandpurses     #handmadecanvasbag     #beachbag  


1💬Normal

Happy Monday! . .   #madeintaiwan     #buyhandmade     #sustainablefashion     #makerslife     #shopsmallbusiness     #bagsandpurses     #handmadecanvasbag     #makersmarket     #artisanmarket     #makermovement  


0💬Normal

Ez az egyszerű vászontáska sosem gondolta volna, hogy egyszer még a világ legnagyszerűbb nőjének vállán fog csücsülni. 😌 Édesanyám születésnapjára készítettem, kb 5-6 órán át 👌 Ebből 1-másfél óra volt a sablon (azaz az Istennő) megrajzolása.


2💬Normal

PO 3-7 hari kerja READY bs langsung kirim - Bisa custom gambar sendiri/foto - Semua gambar di IG bisa dibikin untuk semua model Tas Order WA only : 081513446889 081213645066   #jualtaskanvas     #taskanvasmurahbagus     #taskanvaslucu     #tasanaksekolahkanvas     #taskanvascustom     #taskanvasfoto     #localbrandedcanvasbag     #handmadecanvasbag     #tasmurahbagus     #taskanvaskwalitasbagus    #tassekolah     #tassekolahcustom     #tassouvenir     #clutchsouvenir     #Ciel  'sCollections


0💬Normal

PO 3-7 hari kerja READY bs langsung kirim - Bisa custom gambar sendiri/foto - Semua gambar di IG bisa dibikin untuk semua model Tas Order WA only : 081513446889 081213645066   #jualtaskanvas     #taskanvasmurahbagus     #taskanvaslucu     #tasanaksekolahkanvas     #taskanvascustom     #taskanvasfoto     #localbrandedcanvasbag     #handmadecanvasbag     #tasmurahbagus     #taskanvaskwalitasbagus    #tassekolah     #tassekolahcustom     #tassouvenir     #clutchsouvenir     #Ciel  'sCollections


0💬Normal

PO 3-7 hari kerja READY bs langsung kirim - Bisa custom gambar sendiri/foto - Semua gambar di IG bisa dibikin untuk semua model Tas Order WA only : 081513446889 081213645066   #jualtaskanvas     #taskanvasmurahbagus     #taskanvaslucu     #tasanaksekolahkanvas     #taskanvascustom     #taskanvasfoto     #localbrandedcanvasbag     #handmadecanvasbag     #tasmurahbagus     #taskanvaskwalitasbagus    #tassekolah     #tassekolahcustom     #tassouvenir     #clutchsouvenir     #Ciel  'sCollections


0💬Normal

PO 3-7 hari kerja READY bs langsung kirim - Bisa custom gambar sendiri/foto - Semua gambar di IG bisa dibikin untuk semua model Tas Order WA only : 081513446889 081213645066   #jualtaskanvas     #taskanvasmurahbagus     #taskanvaslucu     #tasanaksekolahkanvas     #taskanvascustom     #taskanvasfoto     #localbrandedcanvasbag     #handmadecanvasbag     #tasmurahbagus     #taskanvaskwalitasbagus    #tassekolah     #tassekolahcustom     #tassouvenir     #clutchsouvenir     #Ciel  'sCollections


0💬Normal

Large totebag PO 3-7 hari kerja READY bs langsung kirim - Bisa custom gambar sendiri/foto - Semua gambar di IG bisa dibikin untuk semua model Tas Order WA only : 081513446889 081213645066   #jualtaskanvas     #taskanvasmurahbagus     #taskanvaslucu     #tasanaksekolahkanvas     #taskanvascustom     #taskanvasfoto     #localbrandedcanvasbag     #handmadecanvasbag     #tasmurahbagus     #taskanvaskwalitasbagus    #tassekolah     #tassekolahcustom     #tassouvenir     #clutchsouvenir     #Ciel  'sCollections


0💬Normal

Large Totebag PO 3-7 hari kerja READY bs langsung kirim - Bisa custom gambar sendiri/foto - Semua gambar di IG bisa dibikin untuk semua model Tas Order WA only : 081513446889 081213645066   #jualtaskanvas     #taskanvasmurahbagus     #taskanvaslucu     #tasanaksekolahkanvas     #taskanvascustom     #taskanvasfoto     #localbrandedcanvasbag     #handmadecanvasbag     #tasmurahbagus     #taskanvaskwalitasbagus    #tassekolah     #tassekolahcustom     #tassouvenir     #clutchsouvenir     #Ciel  'sCollections


0💬Normal

Next Page